AB fonları

 

AB Kobilere yönelik kısmı hibe programı

Kıbrıs Türk Toplumu AB Mali Yardım Programı
Küçük ve Orta Boy İşletmelerin Ürün ve Hizmetlerinin Moderniz Edilmesi
 
Özel Sektör Gelişim Programı - Teklif Çağrısı
 
Lefkoşa, 15 Haziran 2012 - Avrupa Komisyonu, 15 Haziran 2012 tarihinde, AB Mali Yardım Programı dahilinde, Kıbrıs Turk Toplumu'nun ekonomik gelişimini cesaretlendirmek amacı ile "Küçük ve Orta Ölçekli Işletmelerin Gelişimi: Ürün ve Hizmetlerinin Modernize Edilmesi" teklif çağrısını başlatmıştır.
Bu çağrının genel hedefi, küçük ve orta boy Kıbrıs Türk Toplumu işletmelerinin rekabet gücünü ve istihdam olanaklarını güçlendirip geliştirmek, istihdam ve yerel ekonomiyi çeşitlendirirken doğal kaynakların da korunmasını sağlamaktır. KOBİ'lerin urun kalitesini geliştirirken, uretim maliyetlerini düşürmesini desteklemeyi amaçlar. Çağrı, Kıbrıslı Türk KOBİ'lerin ürün ve hizmetlerinde modernizasyon yoluyla iş mükemmelliğini teşvik ederek destek sağlarken, Enerji Verimliliği ve Yenilenebilir Enerji gibi maliyet tasarrufu sağlayan inisiyatifleri de destekleyecektir.
Çağrı ayni zamanda Kıbrıs Türk toplumu özel sektörunu Avrupa standartlarına doğru hazırlamaya devam edecek ve Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum şirketler arasında daha fazla işbirliğini teşvik etme amacı gudecektir.
Bu çağrı, aşağıdaki her iki ayrı kritere uyan genel amaç ve spesifik hedeflere uygun tekliflere açıktır:
 
Kriter A – Kalite ve çevre standartları kullanımına başlayarak KOBİ'lerin üretim süreçlerinin modernizasyonu (ISO EN 9000 ve 14000 serileri), enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji kullanımı;
Kriter B – Kalite standartlarının kullanımına başlanması ve bilgi teknolojisi ile KOBİ'lerin hizmet modernizasyonu.
 
Teklif çağrısının genel butçesi € 5,000,000, iken hibeler ise € 10,000 ile € 300,000 arasında olacaktır. Her iki kriter için de, € 200,000 yeni kurulacak işletmeler için ayrılmıştır.
Başvuru ve başvuru formları için rehber EuropeAid web sitesinde 'EuropeAid /133182/ C / ACT / CY' referans kodu altında mevcuttur. Adayların doldurmadan önce bu Rehberi dikkatlice okumaları ve anlamaları tavsiye edilir.
Avrupa Komisyonu şeffaflığı korumayı ve tüm potansiyel başvuru sahiplerine eşit muameleyi garantilemeye kararlıdır. Adaylar için Kıbrıs'ın kuzey kısmının tüm alanlarını kapsayacak bir dizi bilgilendirme toplantıları düzenlenecektir. Konuyla ilgili bilgi AB Bilgi Merkezi websitesinden elde edinilebilir: http://www.abbilgi.eu
Konuyla ilgili kişi Ms. Sara Sangoi'dir ( Sara.Sangoi@ec.europa.eu)